HomeCulture View Content

春晓 Chinese Poetry

Summary:  春晓Spring Dawn,作者:孟浩然

chūn xiǎo

春晓

 mènɡ hào rán

孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春眠不觉晓,

chù chù wén tí niǎo

处处闻啼鸟。

yè lái fēnɡ yǔ shēnɡ

夜来风雨声,

huā luò zhī duō shǎo

花落知多少?


English translation: 

 

Spring Dawn

Meng Haoran

In drowsy spring I slept until daybreak,

When the birds cry here and there, I awake.

Last night l heard a sound of wind and rain,

How many blossoms have fallen again?

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

To Top